© Michael Gäbler / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

GMO metter ikke verdens fattige

Innen 2050 vil det sannsynligvis være 9 milliarder mennesker på jorda. Med så mange munner å mette sier FN at verdens matproduksjon må dobles for å unngå sult. For å mette verdens økende befolkning påstår den amerikanske jordbruksindustrien, spesielt Monsanto, at genmodifiserte avlinger er essensielt for vår framtidige matsikkerhet. I følge rapporten Feeding the World,…