GMO i norsk landbruk

Birte Usland er melkebonde og styremedlem i Norges Bondelag. I en kronikk i bondebladet skriver hun om de nye metodene for genmodifisering, såkalt genredigering. -Som med de gamle GMO-ene , blir det nå formidlet at det er viktig, og til dels avgjørende å ta i bruk genredigerte produkter i arbeidet med klima, sult og bærekraft,…

Spørreundersøkelse om genredigering i matproduksjon

«Norske forbrukeres holdninger til bruk av genredigering avhenger av hvilket formål og produkt det er snakk om. Flertallet er positive til å bruke genredigering i norsk landbruk og akvakultur til formål som oppfattes å fremme samfunnsnytte og bærekraft. Eksempler er å redusere sprøytemiddelbruk og avlingstap i planter, klimatilpasning av planter, øke næringsinnholdet i planter, øke…

Nytt om GMO 3/2020, 26.03.20

Nytt om GMO 3/2020, 26.03.20 Nytt om GMO er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til [email protected] Forfatter og ansvarlig redaktør: Sidsel Børresen   Saker denne gangen: Navne-endring for Nettverk for GMO-fri mat…

Vi har fått nytt navn

Nettverk for GMO-fri mat og fôr har byttet navn til GMO-Nettverket. Det betyr at denne nettsiden og facebooksiden er oppdatert med nytt navn. Navneendringen ble vedtatt enstemmig på vårt årsmøtet 10.mars. Se bildet. GMO-Nettverket er en paraplyorganisasjon for 18 organisasjoner og bedrifter i Norge. Vår formålsparagraf er den samme som før: 1.GMO-Nettverket arbeider for å sikre…

All melk fra Arla blir GMO-fri

Arla satser på at all deres melk skal være GMO-fri i 2021. Begrunnelsen er at selskapet merker økt etterspørsel etter GMO-fri melk i Europa. I tillegg vil beslutningen bety en forbedret logistikk. Meieriselskapet har bedt alle alle sine danske medlemmer om å slutte med GMO-fôr  innen 1 januar 2021. Produsentene får ca 10 øre merpris…