Nytt om GMO 1 – 2022

I årets første nyhetsbrev kan du lese om etiske hensyn knyttet til genredigering av dyr, at endringer i GMO-regelverket i England kun gjelder planter og at Japan har godkjent to genmodifiserte fisk. Illustrasjonsfoto er av Turid Haga Vange på setra. Foto: Ane Grønsberg Nytt om GMO er en nyhetstjeneste opprettet av GMO-nettverket. Redaktør: Aina Bartmann…

Nytt om GMO 11-2021

I dette nummeret kan du lese om den tørråteresistente poteten CIP-Matilde som er utviklet uten  bruk av genmodifisering,  om GMO i Canada og Kina, og om viktige hensyn å ta ved bruk av nye teknikker for endring i arvematerialet. Saker denne gangen Vitenskapskomiterapport om genomredigering Tørråteresistent potet Krav til GMO-regulering i Kanada Kan  bli enklere…

Nytt om GMO 10 – 2021

Tyske miljømyndigheter avviser at genredigerte organismer kan unntas GMO-regulering. Naturvernforbundets paraplyorganisasjon mener genredigering ikke er del av klimaløsningen. Du kan lese mer om dette og om hvordan forskere har lykkes med en nyretransplantasjon fra en genmodifisert gris. Nytt om GMO er en nyhetstjeneste opprettet av GMO-nettverket.  Ansvarlig redaktør for dette nyhetsbrevet: Aina Bartmann Saker denne…