Fortsatt stor forbrukerskepsis til GMO

– Resultatene i vår studie viser at det fortsatt er stor forbrukerskepsis til GMO i matproduksjon sier Annechen Bahr Bugge  Bugge er forsker ved Forbruksforskningsinstituttet ved OsloMet og har hatt ansvar for en ny befolkningsundersøkelse om norske forbrukeres holdning til bruk av GMO i matproduksjonen. Svarene er blitt sammenlignet med resultatene fra en lignende forbrukerundersøkelse…