CRISPR virker best i celler med økt kreftrisiko

To studier publisert i Nature Medicine 11 juni konkluderte med  at CRISPR er mindre effektiv når kontrollmekanismene som forhindrer kreftutvikling virker som de skal. Dette er viktig å ta hensyn til når neste generasjons genterapi utvikles. Det betyr imidlertid ikke at CRISPR i seg selv gir kreft skriver Sigrid Bratlie i denne artikkelen. http://www.bioteknologiradet.no/2018/06/crispr-virker-best-i-celler-med-okt-kreftrisiko/    

Kirken ønsker å beholde genteknologiloven

Menneske og skaperverk er ikke til salgs – Dagens genteknologilov har gitt et godt rammeverk for å håndtere forskning og utvikling på saksfeltet, og er fleksibel nok til også å kunne gjøre dette fremover, mener Kirkerådet i sitt innspill til forslaget fra Bioteknologirådet om fremtidens genteknologilov. Kirkerådet erkjenner i sin uttalelse at det er mye som…

Store problemer med GMO i Spania

Fem representanter fra GMO-Nettverket og fôr har nettopp besøkt  bønder, samvirkeorganisasjoner og bedrifter i Spania. Målet for turen var å lære mer om hvilke erfaringer de har gjort seg etter 20 års dyrking av GM-mais.                                                                                                                                                                                                                                             Spania er det eneste landet i EU der det dyrkes GMO i stor skala. Det dyrkes  kun mais av typen MON 810 som er…

Nytt om GMO nummer 4 -2018

Nytt om GMO nummer 4 -2018 Nytt om GMO 4-2018   Saker To aktuelle debatter Vitenskap og framskritt. (3 oppslag) Om fakta-basert GMO-debatt (3 oppslag) Se også nyhetsbrev 3-2018, sak 5. Er en naturlig mutasjon og en CRISPR-mutasjon det samme? (3 oppslag) Venstres landsmøte om GMO (2 oppslag) Fra havbrukskonferansen Omstridt CRISPR-artikkel trekkes tilbake Diverse…

Genteknologiloven er framtidsretta

GMO-Nettverket mener det ikke er behov for å endre den norske genteknologiloven. Loven gir rom for en fleksibel og effektiv regulering også av de nye genredigerte GMO-ene.  Det er imidlertid viktig at retningslinjene for godkjenning oppdateres i takt med den teknologiske utviklingen. Det bør settes av ressurser til styrket informasjon og brukerveiledning. Dette skriver vi…

Biomangfold kan gi små revolusjoner

I Agendamagasin skriver Åslaug Maria Haga om alle mulighetene som ligger i klok bruk av Biomangfold.  Haga er direktør i CROP TRUST som arbeider nettopp med å ta vare på frø og plantegenetisk materiale som er viktig for verdens matproduksjon. Haga skriver blant annet at : Vi vet at vi kan skape små revolusjoner med…

Genredigering på Havbruk2018

Konferansen Havbruk 2018 samler i disse dager over 560 personer fra forskning, næringsliv og forvaltning. Daglig leder Aina Bartmann i GMO-Nettverket var invitert for å delta i paneldebatt om genredigering. Bartmann holdt først en innledning der hun redegjorde for Nettverkets vurderinger rundt spørsmål om genredigering i matproduksjonen.   Nettverket mener norske forskningsmiljøer må styrkes. Det…

Helgesen smaker på GMO-fri kake. Foto: Helle Cecilie Berger, Norges Bygdekvinnelag

Her er vår årsmelding for 2017

2017 ble et aktivt år for GMO-Nettverket og fôr. I vedlagte årsmelding kan du lese om aktiviteter vi selv har tatt initiativ til. I tillegg kan du lese om de mange og viktige prosessene som har foregått i samfunnet rundt oss på GMO-området. Årsmeldingen er også trykket opp på papir og kan fås tilsendt gratis ved…

Ville sennepsplanter. Foto: Petr Pakandl

NYTT OM GMO 2/2018

NYTT OM GMO 2/2018 Nytt om GMO 2-2018,  17.02.18 Nytt om GMO er en enkel nyhetstjeneste opprettet av Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til [email protected] Forfatter og ansvarlig redaktør: Sidsel Børresen Saker denne gangen: * Nytt fra oppdrettsnæringen (4 oppslag) * Norsvin ønsker å starte CRISPR-forskning * Ny forbrukerundersøkelse i Norge og USA (2 oppslag) * Kinesisk GM-ris godkjent i USA * Forskning på konsekvenser av mutasjoner Diverse SAK 1 DNA-VAKSINE FOR LAKS TAS I BRUK I NORSK OPPDRETTSNÆRING._ Kyst.no 23.01.18_ I slutten av 2017 begynte produsenten Elanco å selge sin DNA-vaksine mot PD (pancreas disease) hos oppdrettslaks til norske legemiddelgrossister. Det er stor interesse for vaksinen. Næringen håper å få kontroll med sykdommen så den ikke lenger er et problem fra neste år. Det opplyses i pakningsvedlegget at virketiden er tre måneder, men vaksinen er så ny at virketiden ikke er helt avklart. Man regner med at vaksinen i realiteten vil gi lengre beskyttelse. Før vaksinering må fisken være minimum 25 gram. (Laks som er vaksinert med denne vaksinen reguleres ikke av genteknologiloven, og laksen regnes ikke som GMO. (Red. anm.) https://kyst.no/nyheter/ny-vaksine-kan-gi-pd-kontroll-allerede-neste-ar/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhetsbrev [1] ALTERNATIV TIL STERIL CRISPR-LAKS. _Nofima 13.10.17_ Etter ti års forskning har Nofima kommet fram til en ny metode som oppdrettere kan anvende for å produsere steril laks. Allerede under eggstadiet påvirkes et viktig protein, slik at laksen ikke blir i stand til å produsere kjønnsceller. Gjennom denne metoden rører vi ikke genene, men påvirker et protein som er nødvendig for at fisken skal kunne lage kjønnsceller, forklarer seniorforsker Helge Tveiten. Den sterile fisken har samme utseende og egenskaper som fertil oppdrettslaks. De største som i dag svømmer rundt er på 300 gram, men fisken må følges over en lengre periode, og med mer forskning før den kan settes i produksjon. https://nofima.no/nyhet/2017/10/gjennombrudd-for-steril-oppdrettslaks/…