CRISPR virker best i celler med økt kreftrisiko

To studier publisert i Nature Medicine 11 juni konkluderte med  at CRISPR er mindre effektiv når kontrollmekanismene som forhindrer kreftutvikling virker som de skal. Dette er viktig å ta hensyn til når neste generasjons genterapi utvikles. Det betyr imidlertid ikke at CRISPR i seg selv gir kreft skriver Sigrid Bratlie i denne artikkelen. http://www.bioteknologiradet.no/2018/06/crispr-virker-best-i-celler-med-okt-kreftrisiko/