Nytt om GMO 7/8 2020

I dette nummeret kan du blant annet lese om et opprop mot utsetting av gendrivere, høringssvar på regjeringens forslag til endringer i genteknologiloven og krav til risikovurderinger knyttet til nye metoder. Forfatter og ansvarlig redaktør: Sidsel Børresen Saker denne gangen 1.            Høringssvar til forslag til endring av genteknologiloven 2.            Økologiske…

Kan GM-mais true sommerfugler?

En gruppe forskere, bl.a. fra Aarhus Universitet i Danmark, har undersøkt om vernede sommerfuglarter i Europa står i fare for å bli utryddet dersom genmodifisert mais blir dyrket i stor skala. De har vurdert både insektresistent (IR)- og herbicidresistent (HR) mais. IR-mais (også kalt Bt-mais) produserer selv insektgift som også vil være til stede i…

All melk fra Arla blir GMO-fri

Arla satser på at all deres melk skal være GMO-fri i 2021. Begrunnelsen er at selskapet merker økt etterspørsel etter GMO-fri melk i Europa. I tillegg vil beslutningen bety en forbedret logistikk. Meieriselskapet har bedt alle alle sine danske medlemmer om å slutte med GMO-fôr  innen 1 januar 2021. Produsentene får ca 10 øre merpris…

Forskningsmidler til sporing av nye GMO-er

Norges Forskningsråd har bevilget midler til metodeutvikling for sporing og merking av genredigert mat. En veldig god nyhet sier Cesilie Aurbakken, styreleder i GMO-Nettverket og fôr. For oss er det grunnleggende at alle GMO-er må kunne spores. Sporing er en forutsetning for å kunne overvåke eventuelle effekter i økosystemene og for å kunne merke matvarer…

Ber om forbud mot genredigering på mennesker

13 mars publiserte Nature et opprop fra en rekke  kjente forskere som advarer  mot mulige konskvenser av  genredigering på mennesker.  I oppropet ber forskerne om  et midlertidig forbud (Moratorium) mot å kunne genendre egg, sæd og embryoer  slik at endringene går i arv.  Blant underskriverne av oppropet er blant andre Emmanuelle Charpentier som er en av forskerne som oppdaget CRISPR/Cas9 Du…

Seminar om GMO-merking 14.11.18

GENMODIFISERT MAT                                                                                                                                                   – HVA SLAGS MERKING ØNSKER VI?                                                                                                                           Meld deg på gratis frokostseminar på Litteraturhuset 14 november klokken 09.00-11.30 Frokost serveres klokken 08.15–09.00   Det er lovpålagt at all mat som inneholder mer enn 0,9 prosent GMO, skal merkes. Det er imidlertid ikke et lovkrav om merking av melk, kjøtt, egg eller andre produkter fra husdyr som har fått…