Nytt om GMO 7/8 2020

I dette nummeret kan du blant annet lese om et opprop mot utsetting av gendrivere, høringssvar på regjeringens forslag til endringer i genteknologiloven og krav til risikovurderinger knyttet til nye metoder. Forfatter og ansvarlig redaktør: Sidsel Børresen Saker denne gangen 1.            Høringssvar til forslag til endring av genteknologiloven 2.            Økologiske…

Nytt om GMO 7/8 2020

Nytt om GMO 7/8 2020 I dette nummeret kan du blant annet lese om et opprop mot utsetting av gendrivere, høringssvar på regjeringens forslag til endringer i genteknologiloven og krav til risikovurderinger knyttet til nye metoder.Forfatter og ansvarlig redaktør: Sidsel Børresen Saker denne gangen1. Høringssvar til forslag til endring av genteknologiloven2. Økologiske konsekvenser av genmodifiserte…