Nytt om GMO nummer 4 -2018

Nytt om GMO nummer 4 -2018 Nytt om GMO 4-2018   Saker To aktuelle debatter Vitenskap og framskritt. (3 oppslag) Om fakta-basert GMO-debatt (3 oppslag) Se også nyhetsbrev 3-2018, sak 5. Er en naturlig mutasjon og en CRISPR-mutasjon det samme? (3 oppslag) Venstres landsmøte om GMO (2 oppslag) Fra havbrukskonferansen Omstridt CRISPR-artikkel trekkes tilbake Diverse…

Genteknologiloven er framtidsretta

GMO-Nettverket mener det ikke er behov for å endre den norske genteknologiloven. Loven gir rom for en fleksibel og effektiv regulering også av de nye genredigerte GMO-ene.  Det er imidlertid viktig at retningslinjene for godkjenning oppdateres i takt med den teknologiske utviklingen. Det bør settes av ressurser til styrket informasjon og brukerveiledning. Dette skriver vi…