Pressekonferanse med Friends of the Earth i Cancun

160 organisasjoner krever moratorium mot gendrivere

I desember 2016 arrangerte FN en oppfølgingskonferanse om Cartagenaprotokollen i Cancun, Mexico. Biomangfold og syntetisk biolog var et tema på konferansen og sentralt i debatten sto gendriver-teknologien. Med henvisning til biomangfold, nasjonal suverenitet, fred og sikkerhet i verden krevde 160 organisasjoner fra seks kontinenter et globalt moratorium mot følgende: Videre teknisk videreutvikling og eksperimentell anvendelse…