Forskjellen på genotype og fenotype

De teknisk sett minste endringene i genomet kan gi svært store og utilsiktede konsekvenser for organismen og omgivelsene. Det finnes ingen sammenheng mellom størrelsen av en endring i DNA og omfanget av konsekvensene. Det skriver professor Benedicte Paus i sitt høringssvar (referanse184125)  til NOU 2023:18 Genteknologi i en bærekraftig fremtid. Paus er overlege ved Avdeling for…