Årsmøtet 2021

Årsmøtet 2021  Styret og ansatte 2021 På årsmøtet i GMO-nettverket ble det gjenvalg på styreleder Cesilie Aurbakken og alle medlemmer og varamedlemer til styret. Cesilie Aurbakken, Norges Bygdekvinnelag Elin Marie Stabbetorp, Norges Bondelag Markus Brun Hustad, Økologisk Norge Tora Fougner-Økland, Natur og Ungdom Elin Cecilie Ranum, Utviklingsfondet Bjørn Iversen, Bondens marked Norge (1 vara) Halvard…