Denofa med advarsel

Denofa skriver i sitt høringsinnspill at de reagerer sterkt på flere av forslagene i NOU 2023:18 Denofa er eneste importør av hele soyabønner til Norge. I 2022 var omsetningen på over 2,7 milliarder kroner. All soya er non-GMO og i tillegg sertifisert som 100 % avskogingsfri. I sitt høringssvar skriver Denofa at de støtter en…

5 miljøorganisasjoner om GMO-regulering

Greenpeace Norge, Natur og Ungdom, Norges Naturvernforbund, Sabima og WWF Verdens naturfond har levert felles høringsinnspill til Genteknologi i en bærekraftig fremtid, NOU 2023:18 Hele innspillet kan leses her:Høringssvar_miljøorganisasjoner_GMO-regulering-240209 I sitt innspill skriver de at miljøorganisasjonene er åpne for at genteknologi kan ha potensial til å kunne bidra positivt innen matproduksjon, men da må den…