FN: FORURENSER SKAL BETALE

En ny FN avtale slår klart fast at det er den som tar GMO i bruk som har ansvar for å forebygge/reparere eventuelle skader på det biologiske mangfoldet. Norge har ved Klima- og miljødepartementet (Norge) spilt en viktig rolle i framforhandlingen av avtalen. Det er særlig positivt at avtalen gir nasjonale myndigheter rett til å…