Grøntnæringen bekymret

Graminor mener at genredigering er et verktøy som kan bidra til en mer effektiv og bærekraftig matproduksjon. Graminor er bekymret for konsekvensene dersom Norge velger å ha strengere regelverk enn EU. De uttrykker også at det er viktig at ikke patentrettigheter undergraver planteforedlerrettighetene.  Vi anbefaler på det sterkeste at kommende potensielle forskrifter tar patent versus…