Sterkt press for deregulering av GMO

Sterkt press for deregulering av GMO Forbruker- og miljøorganisasjoner i Europa er svært bekymret for  det de mener er en udemokratisk prosess knyttet til EUs lovregulering av GMO. I en artikkel i EU Observer 29.mars omtales kampen som nå pågår om EUs GMO-lovgivning.  Etter EU-domstolens domsavsigelse i 2018 er kommisjonen kommet under press, spesielt fra…