Bygdeungdom og bygdekvinner om GMO

Norges Bygdeungdomslag og Norges Bygdekvinnelag har skrevet felles høringsinnspill om NOU 2023:18 Genteknologi i en bærekraftig fremtid. I sitt innspill skriver de at Norges Bygdekvinnelag og Norges Bygdeungdomslag er frivillige organisasjoner som er opptatt av levende bygder, bærekraftig matproduksjon og matkunnskap. De representerer 18.000 forbrukere over hele landet. De skriver videre at «Som forbrukere er vi…