Hvem mener hva ?

GMO-nettverket har laget en oppsummering av en del av høringssvarene til Genteknologiutvalgets innstilling, Genteknologi i en bærekraftig fremtid, NOU 2023:18. Du kan lese hele notatet her NOU-notat 7-24_Oversikt over høringssvar_240524 Stor faglig uenighet om presisjon og risiko Høringen viser at det er stor faglig uenighet om hvor presise de nye genredigeringsmetodene er, og hvilken risiko…

Bioteknologirådet om genteknologiloven

Her kan du lese Bioteknologirådets høringssvar om NOU 2023:18 Genteknologi i en bærekraftig fremtid. Hovedpunktene i uttalelsen: Forholdet til EØS Bioteknologirådet anbefaler at det foretas en utredning av hvilket handlingsrom Norge har innenfor EØS-avtalen, inkludert utsettingsdirektivet, til å foreta endringer i norsk lovgivning og forvaltningspraksis. Definisjon Et flertall på tolv «mener at NGT 1-planter, -dyr…

Geno og Norsvin om genteknologiloven

I sitt høringssvar til NOU 2023:18 skriver Geno og Norsvin sammen med Aquagen at de «støtter forslaget fra Genteknologutvalgets flertall, med særlig vekt på å skille genredigering/presisjonsavl fra GMO både i godkjenningsprosedyren og i forhold til markedsvilkår.» GMO-nettverket løfter frem noen av de 263 høringssvarene til fremtidig GMO-regulering. Geno, Norsvin og Aquagen har blant annet…

Bygdeungdom og bygdekvinner om GMO

Norges Bygdeungdomslag og Norges Bygdekvinnelag har skrevet felles høringsinnspill om NOU 2023:18 Genteknologi i en bærekraftig fremtid. I sitt innspill skriver de at Norges Bygdekvinnelag og Norges Bygdeungdomslag er frivillige organisasjoner som er opptatt av levende bygder, bærekraftig matproduksjon og matkunnskap. De representerer 18.000 forbrukere over hele landet. De skriver videre at «Som forbrukere er vi…

Denofa med advarsel

Denofa skriver i sitt høringsinnspill at de reagerer sterkt på flere av forslagene i NOU 2023:18 Denofa er eneste importør av hele soyabønner til Norge. I 2022 var omsetningen på over 2,7 milliarder kroner. All soya er non-GMO og i tillegg sertifisert som 100 % avskogingsfri. I sitt høringssvar skriver Denofa at de støtter en…

Forbrukerrådet krever merking

I sitt høringsinnspill om fremtidig GMO-regulering skriver Forbrukerrådet at produkter må, uavhengig av hvilken genteknologi som er tatt i bruk, fortsatt merkes. Du kan lese hele innspillet her 2024-hoeringssvar-forbrukerraadet-nou-genteknologi-med-rettelse Hovedpunkter i Forbrukerrådets innspill 1.Retten til å vite  Forbrukernes rett til å vite og rett til å velge må respekteres. Korrekt informasjon til forbrukerne om genredigeringsteknikker…

5 miljøorganisasjoner om GMO-regulering

Greenpeace Norge, Natur og Ungdom, Norges Naturvernforbund, Sabima og WWF Verdens naturfond har levert felles høringsinnspill til Genteknologi i en bærekraftig fremtid, NOU 2023:18 Hele innspillet kan leses her:Høringssvar_miljøorganisasjoner_GMO-regulering-240209 I sitt innspill skriver de at miljøorganisasjonene er åpne for at genteknologi kan ha potensial til å kunne bidra positivt innen matproduksjon, men da må den…

NOU-notat 5-24 om etikk

Dette NOU-notatet redegjør for bærekraft, samfunnsnytte og etikk i forbindelse med høringen Genteknologi i en bærekraftig fremtid, NOU 2023:18. Høringsfristen er 22. februar Notatet omtaler dagens lov og de ulike forslagene i NOU-en. Hele notatet her: NOU-notat 5-24_GMO-bærekraft, samfunnsnytte og etikk_240212. Du finner alle 5 notater her Sammendrag av notat 5 – 24 Genteknologilovens formål…

Offentlig høring om GMO-regulering

22.februar er frist for høringsinnspill. Klima- og miljødepartementet har sendt rapporten Genteknologi i en bærekraftig fremtid (NOU 2023:18) på offentlig høring.  Departementet ønsker alle innspill og kommentarer til NOU-en velkommen. Høringsinnspillene vil inngå i regjeringens videre behandlingen av saken. Genteknologiutvalget ble oppnevnt ved kgl.res. 13. november 2020. Utvalget overleverte sin utredning NOU 2023:18 Genteknologi i…