Norge styrker såfrømangfoldet

Alle land er avhengig av genressurser fra andre land for å utvikle nye sorter til sitt landbruk. Det er derfor viktig med internasjonalt samarbeid for å sikre såfrømangfoldet. Norge bevilger nå 40 millioner kroner til FNs organisasjon for landbruk og ernæring (FAO) sitt fond for såfrømangfold skriver regjeringen .no på sine nettsider Dyrking av hardføre…