Problematisk undersøkelse om genredigering

Sammenhengen mellom kunnskap og holdninger utgjør et hovedfokus i GENEinnovates analyser. Men hvilken kunnskap er det spørreundersøkelsen baserer seg på? Dette spørsmålet reiser forskere ved GenØk – Senter for biosikkerhet i en kronikk i Nationen. Etikk «Når informasjon om risiko og uenighet uteblir, kan motforestillinger mot ny teknologi lett bli tolket som subjektive og ‘rent…