Få funn av GMO i Norge

Få funn av GMO i Norge Mattilsynet har publisert sin rapport for GMO-tilsyn 2020. Tilsynet ble noe redusert på grunn av pandemien. Det ble funnet flere ulovlige fôrblandinger til hest, fjørfe og kaniner. Forekomsten av genmodifisert mat og fôr på det norske markedet er ellers generelt lav. Per i dag er det ikke godkjent noen…