Stort GMO-engasjement i Tyskland

Stort GMO-engasjement i Tyskland Tirsdag 27. april sa den tyske miljøministeren klart fra at EU-dommen fra 2018 må forsvares.  Bare ved at også de nye genredigerte organismene blir regulert kan vi sikre valgfriheten og føre-var prinsippet uttalte Shulze i en pressemelding Erklæringen kom bare få dager etter at 94 tyske organisasjoner fra sivilsamfunnet gikk ut…

EU-dommen ett år etter

25 juli 2018 falt EU-dommen som slo fast at genredigerte organismer skal reguleres som GMO. Dommen sikrer at nye produkter må være sporbare og merkes før de eventuelt blir godkjent i EU. Dette er i tråd med kravene i den norske genteknologiloven. Dommen blir sterkt kritisert fra deler av forskningsmiljøene og det er satt i…