Notat: Merking av genmodifisert mat

Dette notatet kan også lastes ned her: Notat om GMO-merking av mat Skrevet av: Gaute Eiterjord, styremedlem i GMO-Nettverket i april 2016 Regjeringen har varslet at den har som mål å sluttbehandle 9 GMO-er (2 maissorter, 3 rapssorter og 4 nelliker) i løpet av 2016.  Av erfaring fra tidligere Regjeringer vet vi at disse sakene ofte…