Regjeringen må si nei til maisen 1507

Miljødirektoratet anbefalte 1. april å si ja til import av den insekt- og sprøytemiddelresistente maisen 1507. Maisen er genmodifisert slik at den er resistent mot enkelte sommerfugllarver og genmodifisert til å tåle glufosinat-ammonium. Dette er et sprøytemiddel som er så helse- og miljøfarlig at det ble forbudt i Norge i 2008 og skal fases ut…

Ikke i tråd med genteknologiloven

1. april anbefalte Miljødirektoratet ja til import av den kontroversielle maisen 1507. Heldigvis er reaksjonene sterke fra mange hold.  Kristin Halvorsen er leder i Bioteknologirådet. Hun sier i en kommentar at maisen 1507 er laget for å sprøytes med et sprøytemiddel som er forbudt i Norge og i ferd med å fases ut i EU…

Internasjonal konferanse om merking i Wien

25 april samles matindustri, bønder, forskere, politikere og frivillige organisasjoner i Wien. Tema er felles krav til GMO-merking av mat. GMO-Nettverket deltar på konferansen som del av forberedelsene til arbeidet med merkespørsmål i Norge. EUs krav om merking av GMO-produkter EU krever at produkter som inneholder eller består av autoriserte GMO-er, eller er produsert av…