Mais 1507 må forbys

Mais 1507 må forbys Det krever direktør Ole Johan Borge og leder Kristin Halvorsen i Bioteknologirådet.  De ber regjeringen om å ikke høre på Miljødirektoratets råd om GMO-maisen 1507. Hvis kravene i genteknologiloven ikke innfris, kan og skal produktet ikke tillates importert, dyrket eller brukt. Dette skriver de to i en kronikk i  Nationen 28 mai.…

Kunnskap og GMO

Stortingsrepresentant Heidi N. Lunde (H) mener EU trekker føre-var prinsippet for langt i spørsmål om GMO. Hun ser også ut til å mene at alle som er kritiske til dagens GMO-er baserer seg på frykt og kunnskapsløshet. Les hennes kronikk her og replikk fra GMO-Nettverket her. Heidi Nordby Lundes opprinnelige innlegg: http://www.nationen.no/naering/kunnskap-og-frankenstein-mat-2/ Hennes svarinnlegg: http://www.nationen.no/debatt/gmo-en-folkefiende/ Nettverkets svar: http://www.nationen.no/debatt/hvem-er-kritisk-til-gmo/