Frokostmøte og debatt om GMO under Arendalsuka. Foto: GMO-Nettverket  og fôr

Bred enighet på Arendalsuka: Si nei til omstridt GMO-mais!

Under nettverkets frokostmøte under Arendalsuka var det bred politisk enighet om at miljøminister Vidar Helgesen og regjeringa må si nei til den omstridte maisen 1507. GMO-Nettverket arrangerte frokostmøte om GMO under Arendalsuka. De fire paneldeltakerne Kristin Halvorsen, leder i Bioteknologirådet, Oskar Grimstad, medlem i næringskomiteen fra Fremskrittspartiet FrP, Line Henriette Holten Hjemdal medlem i næringskomiteen…