Folkeopplysningen og GMO

Episoden om genmodifisert mat i NRKs program Folkeopplysningen ga etter vår vurdering et ensidig bilde av GMO, ikke minst på det vitenskapelige området. Programmet ga inntrykk av at ingen forskere er bekymret for mulige helse- eller miljøeffekter. Dette er langt fra sannheten. Blant annet skrev 313 individuelle forskere (dr. grad eller høyere) i 2015 under…