© Michael Gäbler / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Ny konkurrent til GMO

Forskere har utviklet en ny teknologi som ikke både øker avlingene av hvete og gjør kornet bedre rustet til å overleve tørke. Det som gjør denne teknologien så interessant er at hvis den lykkes kan den utgjøre et alternativ til genmodifisering. Teknologien består av et syntetisk molekyl som øker plantens signal om sukkernivå som igjen…