Ny studie: Stor forskjell på GMO-mais og konvensjonell mais

Nytt studie viser til store forskjeller mellom GMO-maisen NK603 og tilsvarende GMO-fri mais. Forfatterne sier funnene utfordrer utsagn om at GMO-typen er funksjonelt ekvivalent med GMO-frie sorter. Opprinnelig publisert hos Genøk, oversatt av Sara Andersen Vågenes. En ny studie ledet av Dr Michael Antoniou ved King’s College London beskriver hvordan effekten av genmodifisering påvirker oppbygningen…