Medlemsorganisasjonene i GMO-Nettverket  og fôr. Foto: GMO-Nettverket  og fôr

Årsmøteuttalelse: Krever sporing av genredigerte GMO-er

GMO-Nettverket vedtok følgende uttalelse i årsmøtet 1 mars 2017: Norge må kreve at genredigerte GMO-er er sporbare GMO-Nettverket oppfordrer norske myndigheter til å kreve systemer for sporbarhet dersom genredigerte organismer skal godkjennes til produksjon av mat Genredigering er en ny teknikk som gir store muligheter innen forskning og utvikling. Den er enklere og billigere enn…