Stortinget enstemmige om krav til nye GMO-er

Det er tverrpolitisk enighet om at genredigerte organismer må reguleres gjennom den norske genteknologiloven, og at de ikke kan godkjennes før det er gitt garantier om at de er sporbare og dermed kan overvåkes. Dette ble klart da Stortinget natt til 26 april vedtok næringskomiteens instilling til ny Stortingsmelding om en ny jordbrukspolitikk. Det er…