Bekymret for uthuling av genteknologiloven

Vi er bekymret for at føre-var-prinsippet i genteknologiloven kan svekkes. Det uttaler GMO-Nettverket i en kommentar til forslaget fra Bioteknologirådet om oppmykning av dagens lov. Flertallet i Bioteknologirådet foreslår å utrede muligheten for et nivådelt system for godkjenning av genmodifiserte organismer (GMO-er). Forslaget innebærer blant annet at det innføres en egen kategori der det kun…