Mange grunner til skepsis mot GMO

  Forbrukeres skepsis til GMO-mat er knyttet til bekymring for miljø og helse, men er også et spørsmål om hva slags matproduksjon folk vil ha.     Det skriver Cesilie Aurbakken, styreleder i GMO-Nettverket og Aina Bartmann, daglig leder i GMO-Nettverket i en kronikk. Fersk SIFO-rapport I en fersk forbrukerundersøkelse som Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet har…