Vi ber Norge arbeide for gendriver-moratorium

GMO-Nettverket ber Norge arbeide for et midlertidig forbud mot utsetting av gendrivere i naturen. Vi ber også regjeringen arbeide for at det utvikles internasjonale retningslinjer for risikovurdering av genredigerte organismer innenfor Cartagenaprotokollen. Bakgrunn Gendrivere er, i motsetning til andre GMO-er, designet for å spre seg i naturen. Ofte er de tenkt brukt for å utrydde…