Mattilsynet med få funn av GMO

  Det finnes per i dag ingen godkjente genmodifiserte mat- eller fôrprodukter i Norge. Dette betyr at det ikke skal forekomme produkter på det norske markedet som er merket med at de er genmodifisert eller inneholder genmodifiserte ingredienser. Mattilsynet fører tilsyn med eventuelle ulovlige produkter. I 2019 ble det funnet spor av mulig ulovlig genmodifisert…