Oppdatert artikkelsamling om usikkerhet ved genredigering

Oppdatert artikkelsamling om usikkerhet ved genredigering GMO-nettverket har oppdatert artikkelsamlingen fra 2019  som omhandler usikkerhet ved genredigering. Det er viktig å understreke at dette er artikler der usikkerhet knyttet til genredigering er tema, og at artikler med fokus på potensielle muligheter omtales andre steder. Artiklene står for den enkelte forfatters regning. Artikkelsamling om usikkerhet ved…