Euro Coop om GMO

Det europeiske forbrukersamvirket (Euro Coop) støtter ikke at “nye” GMO-er skal promoteres som del av EUs nye landbruks- og matpolitikk. Euro Coop har levert innspill til EU-kommisjonens arbeid med konsekvensutredning av noen typer genmodifiserte planter. Euro Coop støtter EU-domstolen i at organismer fremkommet ved bruk av nye genomteknikker (“New Genomic Techniques, NGT) er GMO-er. Euro…