mangfold av lokal mais

Mexico vil erstatte GM-mais med lokal mais

Genmodifisert mais er uønsket og unødvendig uttaler viselandbruksministeren i Mexico. Vi fortsetter våre planer om å erstatte import av 16 millioner tonn GM-mais med lokale sorter.  Og vi fortsetter planen om å fase ut sprøytemiddelet glyposat uttaler landbruksminister Víctor Suárez til Mexico News Daily denne uka. Den meksikanske regjeringen begrunner sin  beslutning  blant annet med…