Gjærevollsenteret om genteknologiloven

Gjærevollsenteret for framtidsanalyser av naturmangfold ved NTNU mener at «risikoen for spredning av genetisk modifiserte organismer inn i frittlevende bestander ikke generelt kan anses å være redusert gjennom anvendelse av mer presise genredigerings-teknikker.» Dette skriver de i sitt høringsinnspill til NOU 2023:18. De skriver videre at flertallets begrunnelse for endring av GMO-regulering, det vil si at…