Nei til feltforsøk med laks

Miljødirektoratet har avslått en søknad fra Havforskningsinstituttet om å sette ut genmodifiserte laks i feltforsøk i sjøen. I en Pressemelding fra Miljødirektoratet uttaler direktør Ellen Hambo følgende: – Forskning og utviklingen av en steril oppdrettslaks kan være et samfunnsnyttig formål, og på sikt bidra til bærekraftig utvikling. Men for denne forsøksutsettingen er det risiko for spredning…