Denofa med advarsel

Denofa skriver i sitt høringsinnspill at de reagerer sterkt på flere av forslagene i NOU 2023:18 Denofa er eneste importør av hele soyabønner til Norge. I 2022 var omsetningen på over 2,7 milliarder kroner. All soya er non-GMO og i tillegg sertifisert som 100 % avskogingsfri. I sitt høringssvar skriver Denofa at de støtter en…