D-vitaminer gjennom tomater?

Nytt om GMO 11-2022

I dette nummeret kan du lese om økt forekomst av skadeinsekter ved dyrking av GMO, om D-vitamin-forsterkede tomater og og mer fra GMO-debatten i Norge, Frankrike og England. Redaktør: Aina Bartmann. Faglig rådgiver: Sidsel Børresen Saker denne gangen Mer skadeinsekter med GM-soya D-vitamin-forsterkede tomater Debattinnlegg om GMO Småbrukerlag boikotter GMO-høring Protest mot deregulering av GMO…

Nytt om GMO 2-2019

Nytt om GMO 2-2019 Hvor presis er egentlig CRISPR? Dette er et sentralt spørsmål knyttet til de nye metodene innen genteknologi. I dette nyhetsbrevet har redaktør Sidsel Børresen popularisert flere nylig publiserte artikler om emnet.   Saker denne gangen: Geners komplekse virkemåte (5 oppslag) EU: Nytt krav om åpenhet i risikovurderinger FAO-rapport om verdens matvareproduksjon…