mangfold av lokal mais

Mexico vil erstatte GM-mais med lokal mais

Genmodifisert mais er uønsket og unødvendig uttaler viselandbruksministeren i Mexico. Vi fortsetter våre planer om å erstatte import av 16 millioner tonn GM-mais med lokale sorter.  Og vi fortsetter planen om å fase ut sprøytemiddelet glyposat uttaler landbruksminister Víctor Suárez til Mexico News Daily denne uka. Den meksikanske regjeringen begrunner sin  beslutning  blant annet med…

Gode nyheter før mat-toppmøtet

Norge fremmer radikalt forslag om såfrø I september arrangeres FNs toppmøte om bærekraftige matsystemer. Norske myndigheter har sammen med flere frivillige organisasjoner og forskningsmiljøer fremmet et forslag som skal sikre småbønder tilgang til, og kontroll over såfrø. Myndighetene kaller det selv et game-changer-forslag. Mangfoldet av plantegenetiske ressurser er helt avgjørende for bønders evne til å…

Vi trenger ikke Golden Rice

Vi trenger ikke Golden Rice Vi sier nei til Golden Rice fordi vår egen ris fungerer langt bedre, og fordi vi vil beskytte  forbrukere, bønder og vårt plantegenetiske mangfold. Det sa Cid Ryan Manalo, Programsjef i Searice Fillipinene. Our work for community empowerment, farmers’ rights and agricultural biodiversity