Må sikre økosystemene og det biologiske mangfoldet

Må sikre økosystemene og det biologiske mangfoldet Utsetting av GMO i naturen – hvilke konsekvenser kan det få for økosystemene? Dette var spørsmålet som ble stilt i GMO-nettverkets årsmøte. MolekylærbiologTora Fougner-Økland. Foto NU-Thor DueHovedforedraget ble holdt av Kjetil Hindar, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Tora Fougner-Økland, molekylærbiolog og styremedlem i nettverket holdt deretter…

Nytt om GMO 9 -2020

Nytt om GMO 9 -2020 I dette nummeret kan du blant annet lese mer om forbrukerholdninger, alternativer til gendrivere og  detektering av «nye» GMO-er. Forfatter og ansvarlig redaktør: Sidsel Børresen Saker denne gangen: 1. Forbrukerskepsis til GMO (3 oppslag) 2. Ny detekteringsmetode for genredigering (2 oppslag) 3. Alternativ kontroll av myggbårne sykdommene (2 oppslag) 4.…