Flere vil ha GMO-fri melk

Vil ha GMO-fri melk                                                       Etterspørselen etter melk fra kyr som ikke har spist genmodifisert fôr øker i Tyskland. Det svensk-danske meierisamvirket ARLA ønsker nå å stimulere flere melkebønder til å produsere melk uten bruk av GMO-fôr. De tilbyr 9 øre ekstra per liter melk for å øke volumet. – Vårt umiddelbare behov er 1 milliard ekstra…