Foto: AquaBounty

Første GMO-laks er solgt

Hentet fra iLaks.no. Forfatter: Aslak Berge.   Det amerikanske oppdrettselskapet AquaBounty Technologies har solgt rundt 4,5 tonn av produktet til kunder i Canada. Salget markerer at det er første gang at et genmodifisert dyr har blitt solgt for mat på det åpne markedet. Det tok AquaBounty mer enn 25 år å komme til dette punktet, ifølge Nature.com. Fisken,…