Nytt om GMO 15 -2022

Patenter på GMO fører til maktkonsentrasjon i landbruket, forskere finner at flere tusen basepar kan «forsvinne» ved bruk av CRISPR og EU kommisjonen blir kritisert for å være ubalansert. Dette og mere kan du lese om i vårt nyhetsbrev. Moratorium mot utsetting av gendrivere Mer presis genredigering? Utilsiktede effekter ved bruk av CRISPR GMO-patentering Brev…

Illustrasjonsfoto

Dobbel primærredigering

I siste nummer av Genialt ( tidsskrift fra Bioteknologirådet) skriver seniorrådgiver Stine Hufthammer Indrelid en artikkel om hvordan ny metode kan redusere risiko ved Crispr. Følgende er klippet fra artikkelen. Genredigering med Crispr spås å revolusjonere behandlingen av genetiske sykdommer, men metoden medfører risiko for andre genetiske endringer enn man planla. En ny og oppgradert…

Nytt om GMO 8 – 2022

Stortinget har vedtatt endringer i genteknologiloven som betyr mer åpenhet om GMO. Og EU-kommisjonen inviterer til åpen høring om framtidig GMO-regulering. Frist for å sende inn innspill er 22. juli. Les mer om dette i vårt nyhetsbrev og om at en genredigert sopp kan inneholde fremmed DNA til tross for påstander om det motsatte. Sak 1:…

Artikkelsamling om usikkerhet og risiko

GMO-nettverket har utarbeidet en oversikt over artikler publisert i 2021, der tema er usikkerhet og risiko ved genredigering. Redaktør: Sidsel Børresen, biolog og genetiker. Artiklene står for den enkelte forfatters regning. En tidligere artikkelsamling om samme tema (2018-2021) finnes her: https://www.gmonettverket.no/wp-content/uploads/2021/02/Artikkelsamling-om-usikkerhet-ved-genredigering-oppdatert-februar-2021.pdf ARTIKKELSAMLING FEBRUAR 2022   Naturlige mutasjoner er ikke tilfeldige. nature.com 12.01.22 En ny vitenskapelig publikasjon…

Dyrevernalliansen om CRISPR

Dyrevernalliansen om CRISPR Genredigering kan brukes til dyrenes beste, men det kan også bidra til en mer intensiv husdyrproduksjon. Det skriver Dyrevernalliansen i en artikkel publisert 23. mars Dyrevernalliansen er bekymret for at CRISPR vil benyttes for å tilpasse dyr til unaturlige eller uegnede forhold, og at den nye teknologien vil legge enda mer press…

Oppdatert artikkelsamling om usikkerhet ved genredigering

Oppdatert artikkelsamling om usikkerhet ved genredigering GMO-nettverket har oppdatert artikkelsamlingen fra 2019  som omhandler usikkerhet ved genredigering. Det er viktig å understreke at dette er artikler der usikkerhet knyttet til genredigering er tema, og at artikler med fokus på potensielle muligheter omtales andre steder. Artiklene står for den enkelte forfatters regning. Artikkelsamling om usikkerhet ved…