Samarbeidet i Europa er styrket

Det er mange som deler vårt syn om at EU-dommen vil fremme genteknologisk forskning og utvikling som tar bærekraft på alvor. Det sier Cesilie Aurbakken, styreleder i GMO-Nettverket etter å ha deltatt på den 9de konferansen i regi av GMO-free Regions. Representanter fra myndigheter, matindustri, forskningsinsitutter og frivillige organisasjoner var samlet for å drøfte status…

Genredigering skal reguleres som GMO

En viktig og gledelig beslutning. Det mener GMO-Nettverket om EU-domstolens kjennelse 25 juli. Dommen slår  klart slår fast at genredigerte organismer, herunder CRISPR, skal reguleres som GMO. Dommen er tydelig og bidrar etter vår mening til å skape klarhet og forutsigbarhet både for produsenter og forbrukere. Vi er spesielt glade for at dommen betyr at alle genredigerte organismer i…