Nei til feltforsøk med laks

Miljødirektoratet har avslått en søknad fra Havforskningsinstituttet om å sette ut genmodifiserte laks i feltforsøk i sjøen. I en Pressemelding fra Miljødirektoratet uttaler direktør Ellen Hambo følgende: – Forskning og utviklingen av en steril oppdrettslaks kan være et samfunnsnyttig formål, og på sikt bidra til bærekraftig utvikling. Men for denne forsøksutsettingen er det risiko for spredning…

GenØk gir viktige forskningsbidrag

Norges forskningsråd og Miljødirektoratet har evaluert kvalitet og relevans ved forskningen gjort av forskningsstiftelsen GenØK. Konklusjonen er at GenØks vitenskapelige produksjon holder god kvalitet. Bakgrunnen for evalueringen er at den forskningsmessige kvaliteten og forvaltningsrelevansen til GenØk ikke har blitt vurdert på denne måten siden opprettelsen av GenØk i 1998. –  Jeg mener det er behov…

Mais 1507 må forbys

Mais 1507 må forbys Det krever direktør Ole Johan Borge og leder Kristin Halvorsen i Bioteknologirådet.  De ber regjeringen om å ikke høre på Miljødirektoratets råd om GMO-maisen 1507. Hvis kravene i genteknologiloven ikke innfris, kan og skal produktet ikke tillates importert, dyrket eller brukt. Dette skriver de to i en kronikk i  Nationen 28 mai.…