Nytt om GMO 11-2021

I dette nummeret kan du lese om den tørråteresistente poteten CIP-Matilde som er utviklet uten  bruk av genmodifisering,  om GMO i Canada og Kina, og om viktige hensyn å ta ved bruk av nye teknikker for endring i arvematerialet. Saker denne gangen Vitenskapskomiterapport om genomredigering Tørråteresistent potet Krav til GMO-regulering i Kanada Kan  bli enklere…